ترک بدون خماری و درد

ترک بدون خماری و درد, ترک مواد مخدر بدون درد, ترک اعتیاد در کلینیک, ترک مواد در خانه بدون درد, ترک اعتیاد شیشه, هزینه ترک اعتیاد در کلینیک ارمغان

۷ ۰۵, ۱۳۹۷

عوامل عدم موفقیت در درمان اعتیاد

برچسب ها: , , , , , , , , , , , |

عمده دلایل مطرح شده عدم موفقیت در درمان اعتیاد ◄در الویت اول قرار ندادن درمان نسبت به بقیه امور زندگی. ◄نداشتن انگیزه کافی برای قطع مصرف مواد و پایداری در مسیردرمان. ◄غرور کاذب :