قرص بوپرنورفین:

یکی از شیوه های تایید شده سم زدایی بیماران به مواد مخدر و نیز یکی از انواع درمان های نگهدارنده، استفاده از قرص زیر زبانی بوپره نورفین است.

کاربرد بوپرنورفین مانند کاربرد متادون در جهت درمان اعتیاد و ترک اعتیاد به صورت سرپایی می باشد . باید توجه داشت این دارو نیز به عنوان داروی جایگزین در درمان بیماری اعتیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد . 

بوپره نورفین نسبت به هروئین و مورفین اثرات سرخوشی، رخوت و افت تنفسی کمتری ایجاد می کند. تضعیف تنفسی آن نیز از سایر اوپیوییدها کمتر است. در مصرف طولانی شواهدی از صدمه به اندامها وجود ندارد.

نکته مهم :

پژوهشهای علمی حاکی از آن است که این دارو در درمان  اعتیاد داروهای مخدر داروخانه ای و همچنین دردرمان اعتیاد ترامادول کاربرد دارد . از اینرو مصرف کنندگان مواد فوق ،برای درمان بایستی به کلینیکها و مراکز تخصصی درمان اعتیاد مراجعه کنند و طبق ویزیت پزشک درمانگر اعتیاد و روانشناس ، درمان دارویی و مشاوره های روانشناختی را آغاز کنند .

راه جذب دارو :

جذب خوراکی دارو بسیار ناچیز است، اما جذب زیرزبانی آن بسیار بالاست؛ بنابراین تاکید می شود که برای مصرف دارو ، قرص به صورت زیرزبانی استفاده شود تا حل شود.جویدن یابلع قرص ها موجب بی اثر شدن آن می شود.

دوز دقیق دارو چه مقدار است؟

میزان دوز درمانی موثر داروی بوپره نورفین درافراد متفاوت است و با توجه به پیشینه مصرف فرد اعم از نوع ماده مصرفی ،دوز مصرف،سالهای مصرف و….توسط پزشک درمانگر اعتیاد تعیین می شود .

فواید درمان نگهدارنده

با بوپرنورفین:

◄ درمان نگهدارنده فرد را در وضعیت باثباتی حفظ می کند ، به طوری که فرد می تواند دوباره به زندگی خود سرو سامان دهد.

 ◄بیمار قادر است پس از طی دوره درمان ،طبق دستور پزشک درمانگر اعتیاد ، به سمت کاهش میزان بوپره نورفین مصرفی برود، به صورتی که درمان نگهدارنده را متوقف کند.

◄احتمال overdose در استفاده از بوپره نورفین به تنهایی، بسیار کم است.

◄ مشکلات بهداشتی کاهش می یابند بخصوص در مواردی که مرتبط باتزریق مواد هستند مانند ویروس های HIV ، هپاتیت B وهپاتیت C، عفونتهای پوستی و ..

◄دارو روزانه یک بار مصرف می شود  زیرا طول مدت اثر بوپره نورفین طولانی است. بنابراین فرد تحت درمان لازم نیست زمان زیادی را صرف یادآوری ساعات استفاده دارو ومصرف آن بکند و این نکته یکی از بزرگترین مزایا برای مراجعین می باشد .

◄قطع مصرف  مواد مخدر ( مانند هرویین ، تریاک ، شیره و…) به معنای استفاده بیشتر از فرصتهای زندگی است.به طور مثال نشاط بیشتر فرد ، ارتباط صمیمانه و با ثبات بیشتر با افراد دیگر،اشتغال به کار و در آمد بیشترو…